dilluns, 21 d’octubre de 2019

Immaculada Concepció (Parròquia de Sant Baldiri)

HORARI DE MISSES DE LA PURÍSSIMA
20.00 h Vigília de la Immaculada Concepció en català
a la Capella del Santíssim
9.00 h Immaculada Concepció en català
11.00 h Inmaculada Concepción en castellano
con Coro Rociero

diumenge, 20 d’octubre de 2019

HORARI DE MISSES DE LA PURÍSSIMA


Parroquia de Santa Coloma
18.30 h Vigília de la Immaculada Concepció


Diumenge 8 de desembre
12.30 h Immaculada Concepció